מכללת שפות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
204014 גרמנית שנה ב 204014 4 1,600 ₪ הירשם
204001 איטלקית ברמה בינונית 204001 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204000 איטלקית מתחילים 204000 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204002 איטלקית מתקדמים 204002 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204005 איטלקית שנה ב 204005 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204003 אנגלית מתחילים -רפי 204003 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204004 אנגלית מתקדמים +סימון 204004 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204006 אנגלית מתקדמים בוקר-סימון 204006 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204008 אנגלית מתקדמים ערב-סימון 204008 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204007 אנגלית מתקדמים רפי 204007 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204042 אנגלית רמה בינונית - לין 204042 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204040 אנגלית רמה בינונית סימון 204040 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204041 אנגלית שנה ב - רפי רייפן 204041 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204013 גרמנית רמה בינונית 204013 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204043 גרמנית-מתחילים 204043 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204012 גרמנית-על כוס קפה 204012 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204018 יוונית מתקדמים 204018 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204017 יוונית רמה בינונית 204017 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204053 יוונית שנה ב' 204053 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204016 יוונית-מתחילים 204016 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204019 יידיש מתחילים 204019 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204049 יידיש מתקדמים 204049 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204046 יידיש רמה בינונית 204046 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204020 סינית מתחילים 204020 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204047 סינית מתחילים לאנשי עסקים 204047 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204021 ספרדית בינונית 204021 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204023 ספרדית מתחילים בוקר 204023 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204022 ספרדית מתחילים ערב 204022 4 31 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204024 ספרדית מתקדמים 204024 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204026 ערבית מדוברת -מתחילים בוקר 204026 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204048 ערבית מדוברת מתקדמים 204048 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204029 ערבית מדוברת רמה בינונית ערב 204029 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204028 ערבית מדוברת-רמה בינונית-בוקר 204028 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204027 ערבית מדוברת-שנה ב 204027 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204025 ערבית ספרותית מתחילים ערב 204025 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204033 פולנית מתקדמים 204033 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204050 צרפתית מתחילים 204050 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204035 צרפתית מתקדמים 204035 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204034 צרפתית רמה בינונית 204034 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204036 צרפתית שנה ב 204036 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204037 רוסית מתחילים 204037 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים
204038 רוסית מתקדמים 204038 4 1,600 ₪ הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן