הקתדרה העממית

מכללת שפות


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
224003 אנגלית רמה בינונית -רפי 224003 4 יום א' 10:30-12:00 | דר' רפי רייפן | פתיחה: 10.10.21 1,600.00 ₪ הירשם
224000 איטלקית מתחילים 224000 4 יום ד' 9:00-10:30 | סימונה עמרני | פתיחה: 13.10.21 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224002 איטלקית מתקדמים 224002 4 יום ג' 11:15-12:45 | סימונה עמרני | פתיחה: 12.10.21 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224001 איטלקית רמה בינונית 224001 4 יום ג' 9:30-11:00 | סימונה עמרני | פתיחה: 12.10.21 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224037 אנגלית מתחילים - קבוצת קיץ רותי 224037 4 שיעור 1 ב-21.06 50.00 ₪ הרישום הסתיים
224041 אנגלית מתחילים - רותי 224041 4 יום ג' 17:30-19:00 | רותי קורובלניק | פתיחה: 7.12.21 1,335.00 ₪ הרישום הסתיים
224007 אנגלית מתקדמים + - רפי 224007 4 יום א' 8:30-10:00 | דר' רפי רייפן | פתיחה: 10.10.21 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224008 אנגלית מתקדמים - סימון 224008 4 יום ב' 16:30-18:00 | סימון צרויה | פתיחה: 11.10.21 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224006 אנגלית מתקדמים + - סימון 224006 4 יום ב' 11:00-12:30 | סימון צרויה | פתיחה: 11.10.21 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224042 אנגלית רמה בינונית - רותי 224042 4 יום ג' 11:00-12:30 | רותי קורובלניק | פתיחה: 12.10.21 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224040 אנגלית רמה בינונית סימון 224040 4 יום ב' 18:15-19:45 | סימון צרויה | פתיחה: 11.10.21 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224010 אנגלית רמה בינונית ערב - רפי 224010 4 יום ג' 17:00-18:30 | דר' רפי רייפן | פתיחה: 12.10.21 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224013 גרמנית מתקדמים 224013 4 יום ג' 18:00-19:30 | מרגוט ולטר | פתיחה: 12.10.21 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224043 גרמנית-מתחילים 224043 4 יום א' 18:00-19:30 | מרגוט ולטר | פתיחה: 10.10.21 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224012 גרמנית-על כוס קפה 224012 4 יום ב' 18:00-19:30 | מרגוט ולטר | פתיחה: 11.10.21 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224018 יוונית מתקדמים ב-zoom 224018 4 יום ג' 19:00-20:30 | פתיחה: 2.11.21 | ליאון סיאם 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224017 יוונית רמה בינונית ב-zoom 224017 4 יום ד' 19:00-20:30 | פתיחה: 3.11.21 | ליאון סיאם 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224016 יוונית-מתחילים 224016 4 יום א' 17:30-19:00 | פתיחה: 7.11.21 | ליאון סיאם 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224019 יידיש מתחילים 224019 4 יום ד' 10:45-12:15 | פתיחה: 7.11.21 | דר' אלכסנדרה גלר 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224049 יידיש מתקדמים 224049 4 יום ב' 9:00-10:30 | פתיחה: 11.10.21 | דר' אלכסנדרה גלר 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224046 יידיש רמה בינונית 224046 4 יום ד' 9:00-10:30 | פתיחה: 13.10.21 | דר' אלכסנדרה גלר 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224023 ספרדית מתחילים בוקר 224023 4 יום ב' 9:00-10:30 | פתיחה: 11.10.21 | אלברטו רנטריה 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224022 ספרדית מתחילים ערב 224022 4 31 יום ב' 17:00-18:30 | פתיחה: 11.10.21 | אלברטו רנטריה 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224024 ספרדית מתקדמים 224024 4 יום ב' 18:45-20:15 | פתיחה: 11.10.21 | אלברטו רנטריה 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224021 ספרדית רמה בינונית 224021 4 יום ג' 18:00-19:30 | פתיחה: 12.10.21 | אלברטו רנטריה 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224054 ערבית מדוברת מתקדמים - אלי בן גור 224054 4 יום ד' 10:45-12:15 | פתיחה: 13.10.21 | אלי בן גור 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224028 ערבית מדוברת מתחילים בוקר - אלי בן גור 224028 4 יום א' 11:00-12:30 | פתיחה: 10.10.21 | אלי בן גור 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224025 ערבית מדוברת מתחילים ערב -אלי 224025 4 יום ד' 18:00-19:30 | פתיחה: 13.10.21 | אלי בן גור 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224029 ערבית מדוברת רמה בינונית - אלי בן גור 224029 4 יום ד' 9:00-10:30 | פתיחה: 13.10.21 | אלי בן גור 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224032 פולנית מתחילים 224032 4 יום א' 9:00-10:30 | פתיחה: 10.10.21 | דר' אלכסנדרה גלר 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224033 פולנית מתקדמים 224033 4 יום ב' 10:45-12:15 | פתיחה: 11.10.21 | דר' אלכסנדרה גלר 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224050 צרפתית מתחילים 224050 4 יום ג' 11:15-12:45 | פתיחה: 19.10.21 | מישל צבע 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224035 צרפתית מתקדמים 224035 4 יום א' 9:30-11:00 | פתיחה: 10.10.21 | מישל צבע 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224036 צרפתית מתקדמים + 224036 4 יום ג' 9:30-11:00 | פתיחה: 12.10.21 | מישל צבע 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224055 צרפתית מתקדמים+ תוספת קיץ 224055 4 200.00 ₪ הרישום הסתיים
224056 צרפתית מתקדמים-תוספת קיץ 224056 4 יום א' 9:30-11:00 200.00 ₪ הרישום הסתיים
224034 צרפתית רמה בינונית 224034 4 יום א' 11:15-12:45 | פתיחה: 10.10.21 | מישל צבע 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים
224057 צרפתית רמה בינונית-תוספת קיץ 224057 4 יום א' 11:15-12:45 200.00 ₪ הרישום הסתיים
224038 רוסית מתקדמים 224038 4 יום ד' 18:45-20:15 | פתיחה: 13.10.21 | פרגם טליה 1,600.00 ₪ הרישום הסתיים


בוצע ע"י www.expo.co.il
נא להמתין